Staż podyplomowy - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
 • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

AKTUALIZACJA 17.09.2020: 

UWAGA LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI STAŻYŚCI KOŃCZĄCY STAŻ PODYPLOMOWY W ROKU 2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną lekarze, lekarze dentyści, którzy nie zrealizowali stażu podyplomowego zgodnie z obowiązującym programem, powinni wypełnić załączony wniosek oraz wypełnić kartę stażu podyplomowego zgodnie z załączonym wzorem.

AKTUALIZACJA 1.09.2020:

Informujemy, że odbiór dokumentów przez lekarzy odbywać się będzie wg następującego harmonogramu:

nazwiska zaczynające się od litery: 

 • A do G - 7.09.2020 r. (poniedziałek)
 • H do Ł - 8.09.2020 r. (wtorek)
 • M do P - 9.09.2020 r. (środa)
 • R do Ż - 10.09.2020 r. (czwartek)

Lekarze dentyści odbierają dokumenty 11.09.2020 r. (piątek).

Osoby, które nie dostarczyły jeszcze odpisu dyplomu oraz suplementu do dyplomu proszone są o ich dostarczenie przy odbiorze dokumentów.

Dokumenty wydawane będą od godz. 9:00.

Przypominamy, że na terenie budynku Śląskiej Izby Lekarskiej  obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz posiadanie własnego długopisu.

 

LEKARZE/LEKARZE DENTYŚCI, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ PODJĄĆ STAŻ PODYPLOMOWY NA TERENIE DZIAŁANIA NASZEJ IZBY POWINNI ZŁOŻYĆ RÓWNOCZEŚNIE:

 • wydrukowany i podpisany wniosek o staż podyplomowy (prosimy składać jeden raz),
 • wniosek o pwz W-1 wraz z załącznikami (prosimy składać jeden raz),
 • wniosek SMK

Dokumenty przyjmowane są w komplecie, zgodnie z wykazem jak poniżej!

Warunkiem rozpoczęcia stażu podyplomowego jest posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

AKTUALIZACJA 28.05.2020 r. - W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego należy złożyć do 10 sierpnia 2020 r. (lekarze/lekarze dentyści, którzy zamierzają przystąpić do LEK/LDEK we wrześniu br. zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów do 31.07.2020 r. do godz. 14:30) następujące dokumenty: 

 1. Wniosek W-1 (druk w PDF, druk w WORD)
 2. Oświadczenie RODO (do pobrania)
 3. Odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty, ewentualnie zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów, podpisane przez dziekana wydziału oraz opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni
 4. Suplement do dyplomu - kserokopia
 5. Orzeczenie o stanie zdrowia (druk do pobrania), ważne przez okres 3 miesięcy od dnia wydania
 6. Trzy zdjęcia biometryczne
 7. Dowód osobisty do wglądu
 8. Oświadczenie o nieosiąganiu przychodu (druk do pobrana)
 9. Oświadczenie zdjęcie (druk do pobrania)
 10. W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacji o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu z j. polskiego, o którym mowa w pkt. 10, udziela p. Edyta Biegluk (tel.: 22 559-13-42, e-mail: ).
 11. Oświadczenie - aktualizacja danych (druk do pobrania)


  Wniosek o przyznanie miejsca stażowego

Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski i posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego.

W/w lekarze/lekarze dentyści po przedstawieniu niżej wymienionych dokumentów są zwolnieni z obowiązku złożenia egzaminu z języka polskiego;

Dokumentami takimi są:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim
 • świadectwo złożenia LEK, LDEK, LEP lub LDEP uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, który na terytorium RP posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej albo posiadający ważną Kartę Polaka lub któremu w RP nadano status uchodźcy – odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, który nie spełnia warunków, o których mowa w ustępie 3e ustawy, odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z jednostką, o której mowa w art. 5 ust. 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w której to umowie określa się zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego odbywania. 

Informacja SMK!!!

W celu potwierdzenia tożsamości absolwenci powinni przedstawić w izbie lekarskiej następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości zgłoszony na stronie www.smk.ezdrowie.gov.pl przy rejestracji wniosku o modyfikację uprawnień
 • dyplom lekarza/lekarza dentysty lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów medycznych.
 • wydrukowany wniosek (wniosek papierowy)

POTWIERDZIĆ TOŻSAMOŚĆ W IZBIE LEKARSKIEJ BĘDZIE MOŻNA DO DNIA 31 LIPCA 2020 r.

Wniosek zgłoszeniowy do LEK/LDEK składa się (za pomocą SMK) do dnia:

 • 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września;
 • 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

LEKARZE/LEKARZE DENTYŚCI, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ PODJĄĆ STAŻ PODYPLOMOWY NA TERENIE DZIAŁANIA NASZEJ IZBY POWINNI ZŁOŻYĆ RÓWNOCZEŚNIE:

 • wydrukowany i podpisany wniosek o staż podyplomowy,
 • wniosek o pwz W-1 wraz z załącznikami,
 • wniosek SMK

Dokumenty przyjmowane są w komplecie!

Załączniki:

Miejsca stażowe 

Regulamin przyznawania miejsc stażowych

Upoważnienie do odbioru karty stażowej

Rozp MZ staż podyplomowy zmiana wynagrodzenia

Rozp MZ staż podyplomowy tekst jednolity 2014

Oświadczenie o nieosiąganiu przychodu

Zgoda na publikację wizerunku

RODO - Oświadczenie lekarza do wniosku o przyznanie PWZ 

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego

Orzeczenie lekarskie

Rozp MZ w sprawie stażu 23.12.2013 - tekst jednolity

Rozp MZ w sprawie stażu 23.12.2013 - ramowy program

Rozp MZ w sprawie stażu 23.12.2013 - karty stażu, ankiet

Rozp MZ z 30.07.2012 w sprawie LEK i LDEK

Oświadczenie - aktualizacja danych

Udostępnij