Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)

DAM PRACĘ

20.05.2019
Dla specjalisty medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych; Dąbrowa Górnicza

Przychodnia w Dąbrowie Górniczej zatrudni specjalistę medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych. Kontakt pod nr tel.: 32 260 25 28.

więcej
20.05.2019
Dla kardiologa, internisty, specjalisty z balneologii i medycyny fizykalnej oraz z rehabilitacji medycznej; Ustroń

P.U. "Ustroń" w Ustroniu ZATRUDNI LEKARZY NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCI:
- KARDIOLOG
- INTERNISTA
- BALNEOLOGIA I MEDYCYNA FIZYKALNA
- REHABILITACJA MEDYCZNA
Tel.: 33 856 56 67

 
więcej
20.05.2019
Dla specjalisty medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, alergologa, endokrynologa, gastrologa, okulisty, laryngologa; Katowice

Centrum Medyczne Signum w Katowicach podejmie współpracę ze specjalistami w dziedzinie: medycyny rodzinnej oraz chorób wewnętrznych (lub w trakcie specjalizacji); alergologii, endokrynologii, gastrologii, okulistyki, laryngologii. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Kontakt: justyna.najbar@gignumzoz.pl 503-995-540.

więcej
20.05.2019
Dla lekarza rodzinnego, pediatry i neurologa; Ogrodzieniec

SPZOZ w Ogrodzieńcu zatrudni lekarzy: med. rodzinnej, pediatrę i neurologa. Tel.: 501103199.

więcej
20.05.2019
Dla lekarza w transporcie sanitarnym; Ruda Śląska

Unia Bracka Sp. z o.o. już od 13 lat działa w branży transportu sanitarnego i medycznego, oferując nowoczesne i profesjonalne usługi dla placówek medycznych, firm i klientów indywidualnych.
Poszukujemy kandydata na stanowisko: 
Lekarz w transporcie sanitarnym
Oferujemy: 
- elastyczny czas pracy
- atrakcyjne stawki godzinowe
- dogodną formę zatrudnienia
- prace w stabilnej firmie, miłej i przyjaznej atmosferze
- możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia
- ciekawą, pełną wyzwań pracę
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 32 787 47 76
Unia Bracka Sp. z o.o. 
ul. Ks. Ludwika Tunkla 139
41-707 Ruda Śląska 
Tel: 32 787 47 76
e-mail: 
spolka@uniabracka.com.pl

 
więcej
20.05.2019
Dla lekarza dentysty; Bytom

Ośrodek Medyczny Cen-Med z siedzibą w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 12d podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem w zakresie umowy - prywatnie. Proponujemy atrakcyjne warunki pracy, wynagrodzenie oraz nowoczesne wynagrodzenie wyposażenie. Tel.: 668 405 732, 32 787 30 20.


więcej
20.05.2019
Dla psychiatry dziecięcego, kardiologa oraz neurologa; Tychy

Zatrudnię lekarza psychiatrę dla dzieci i młodzieży, kardiologa oraz neurologa do przychodni w Tychach na bardzo dobrych warunkach. Tel.: 501 42 92 59.

więcej
20.05.2019
Dla pediatry; Rudy

Poszukujemy lekarza pediatrę do pracy w ośrodku zdrowia w Rudach, na gabinet min 1/4 etatu. Informacje pod nr. tel.: 600 10 45 09.

więcej
20.05.2019
Dla lekarza rodzinnego lub pediatry; Pyskowice

NZOZ "Remedium" w Pyskowicach zatrudni lekarza rodzinnego lub pediatrę w niepełnym lub pełnym wymiarze czasu pracy. Tel. 601-823-354 e-mail. jawram@wp.pl.

 
więcej
20.05.2019
Dla specjalisty medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych; Sosnowiec

NWZOZ Safmed w Sosnowcu zatrudni lekarza specjalistę medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych w charakterze lekarza POZ 1/2, 3/4 lub pełen etat. Dokumentacja elektroniczna mMedica. kontakt@safmed.com.pl tel. 665 000 668.

więcej
20.05.2019
Dla lekarzy; Tychy

Hospicjum domowe dla dzieci Świetlikowo poszukuje lekarzy do pracy tel.: 503 005 710.

więcej
20.05.2019
Dla lekarzy POZ i specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej; Katowice

 

więcej
20.05.2019
Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa; Gliwice

 Zarząd Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.

44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 20

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora ds. Lecznictwa

I.         Wymagania:

1.    Posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny.

2.    Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie.

3.    Posiada  pięcioletni staż w zarządzaniu zespołem w tym co najmniej roczny staż w zarządzaniu zespołem powyżej 100 pracowników.

4.    Posiada wiedzę na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.

5.    Posiada umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

II.      Wymagane dokumenty:

1.    Życiorys (CV).

2.    Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko  Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.  (list motywacyjny).

3.    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy.

5.    Pisemna koncepcja zmian oraz rozwoju w zakresie lecznictwa oraz optymalizacji kosztów w działalności Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

6.    Oświadczenia:

a)         o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b)        oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska  dyrektora ds. lecznictwa,

c)         oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

d)        o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko  Dyrektora ds. Lecznictwa(zgodnie z RODO),

e)         o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku  Dyrektora ds. Lecznictwa.

7.    Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę kserokopie tych dokumentów. Na prośbę Zarządu Szpitala kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Dyrektor ds. Lecznictwa odpowiada za poziom opieki medycznej, a w szczególności:

1)        kreuje politykę rozwoju Szpitala i ustala strategię postępowania terapeutycznego szpitala wg obowiązujących standardów,

2)        kieruje i nadzoruje pracą podległego personelu,

3)        dba o prawidłowe rozmieszczenie kadry lekarskiej,

4)        odpowiada za efektywnie wykorzystany czas pracy lekarzy oraz za prawidłowe sporządzanie harmonogramów stanowiące gwarancję zabezpieczenia oddziału,

5)        prowadzi nadzór nad dokumentacją medyczną pacjentów prowadzoną przez lekarzy,

6)        ustala rozkład zajęć poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zastępstw w przypadku nieobecności pracowników,

7)        sprawuje nadzór nad właściwym zaopatrzeniem podległych placówek w sprzęt i materiały medyczne,

8)        kieruje szkoleniami podległego personelu,

9)        rozpatruje i załatwia skargi oraz wnioski dotyczące opieki medycznej,

10)    analizuje i weryfikuje materiały dla Narodowego Funduszu Zdrowia i innych jednostek służby zdrowia,

IV.    Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

1.    Aplikacje z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.    należy składać   w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala Miejskiego nr4 w Gliwicach przy ulicy Zygmunta Starego 20  (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane).

2.    Przedłużony termin składania dokumentów upływa 31.05.2019 r.

V.       Informacja dot. udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym  i ekonomicznym niezbędne do przygotowania koncepcji zmian oraz rozwoju w zakresie lecznictwa w działalności Szpitala. Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście codziennie w godz. 8.00 – 13.00 w Sekretariacie Szpitala.

VI.    Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 7 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa

 

Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

1.      Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice, KRS Nr 0000572236, tel. /32/ 330-83-00, fax. /32/ 330-84-01

2.      Inspektor ochrony danych [IOD]:  Piotr Ziółkowski, tel. /32/ 330-84-15, e-mail: iod@szpital4.gliwice.pl

3.      Cel przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji.

4.      ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Szpitala Miejskiego nr 4 z jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

5.      ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

6.      ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.

 

Równocześnie ADO informuje, iż:

 

7.      Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną i przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.

8.      Ma Pani/Pan prawo do: a) wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO), b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO).

9.       ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

więcej
20.05.2019
Dla okulisty; Bytom

Poszukujemy OKULISTY! Ośrodek Medyczny Cen-Med. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 12d podejmie współpracę z lekarzem okulistą w zakresie umowy - NFZ i prywatnie. Proponujemy atrakcyjne warunki pracy, wynagrodzenie oraz nowoczesne wyposażeniem. tel 668 405 732, 32 787 30 20 

 

więcej
20.05.2019
Dla pediatry; Tychy

NZOZ w Tychach zatrudni lekarza pediatrę. Kontakt tel. 694 448 521.

więcej
25.04.2019
Dla lekarza POZ; Pawłowice

NZOZ REMEDIUM w Pawłowicach pilnie zatrudni lekarzy do pracy POZ. Bardzo dobre warunki zatrudnienia. Tel.: 32 472 18 53.

więcej
25.04.2019
Dla lekarzy specjalistów i w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej; Zabrze

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

poszukuje

lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej,

lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

Oferujemy:

·                    umowę kontraktową na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w tym w ramach dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz w Izbie Przyjęć

·                    pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu o ugruntowanej pozycji na rynku

Wymagania:

·                    tytuł lekarza specjalisty z dziedziny „chirurgia ogólna” lub
w przypadku lekarza w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej minimum rok od rozpoczęcia specjalizacji

Wszelkich niezbędnych informacji związanych z przedmiotowym ogłoszeniem udzieli Dział Kadr  tel:  32 2776120

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres: kadry@szpitalzabrze.pl dokumentów aplikacyjnych z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji oraz kolejnych rekrutacji prowadzonych przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa unijnego oraz polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

Zostałam/em  poinformowany, że Administratorem Danych Osobowych jest Szpital Miejski Sp. z o.o. w Zabrzu, przy ul. Zamkowej 4, 41-803 Zabrze. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest dobrowolne i niezbędne do procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych i informacji, wykraczających poza zakres niniejszego ogłoszenia, nie jest wymagane.”

więcej
25.04.2019
Na stanowisko: lekarza orzecznika w Śląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej; Katowice

Dyrektor Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, poszukuje kandydatów na stanowisko: Lekarz orzecznik Śląska Rejonowa Komisja Lekarska w Katowicach

Miejsce wykonywania pracy ul. Św. Jana 10 Katowice Szczegółowe informacje 22 650 60 15, 22 602 84 70 rekrutacje@zer.mswia.gov.pl

 

więcej
25.04.2019
Dla ginekologa; Sosnowiec

Centrum Medyczne Sante Clinic w Sosnowcu zaprasza do współpracy lekarza ginekologa (może być w trakcie specjalizacji) Kontakt: tel.601507014, e-mail: e:sante@mp.pl

więcej
25.04.2019
Dla lekarza medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, lekarzy w trakcie tych specjalizacji lub chcących się specjalizować; Bieruń

Niepubliczny Specjalistyczny zakład Opieki Zdrowotnej MULTIMED w Bieruniu ul. Granitowa 22 zatrudni w poradni podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych lekarza:

- chorób wewnętrznych,

- medycyny rodzinnej,

- lekarzy będących w trakcie w/w specjalizacji,

- lekarzy chcących się specjalizować w/w specjalizacji.

Telefon kontaktowy 32 216 25 51, 32 216 21 07

Możliwe różne formy zatrudnienia.                          

więcej
25.04.2019
Dla pediatry w trakcie specjalizacji i lekarza rodzinnego; Chełm Śląski

SPZOZ w Chełmie Śląskim zatrudni lekarza pediatrę w trakcie specjalizacji do pracy i lekarza rodzinnego w POZ. Każda forma zatrudnienia. Proponujemy wysokie wynagrodzenie z dobrymi warunkami pracy. Tel: 32 223 98 42 email: zozchelmsl@poczta.fm

więcej
17.04.2019
Dla lekarza dentysty i specjalisty z dziedziny endodoncji; Tarnowskie Góry

Gabinet Clinica Uśmiechu w Tarnowskich Górach nawiąże współpracę ze stomatologiem oraz endodontą. Pacjenci prywatni. Praca na cztery ręce. Dobrze wyposażone gabinety. Zgrany zespół. Zapraszamy. Tel. 601613361.

więcej
17.04.2019
Dla lekarza dentysty ze specjalizacją z ortodoncji; Kielce

Specjalistyczna Przychodnia w Kielcach nawiąże współpracę ze stomatologiem zajmującym się ortodoncją. Atrakcyjne warunki współpracy, duża baza pacjentów tel 509 747 475.

więcej
17.04.2019
Dla lekarza dentysty ze specjalizacją i lekarza rodzinnego, endokrynologa, chirurga naczyniowego, lekarza medycyny pracy; Mysłowice

Mini-Klinika Mysłowice zatrudni: Lekarza Stomatologa ze specjalizacją, Lekarza Rodzinnego. Do gabinetów prywatnych:  Endokrynologa, Chirurga naczyniowego, lekarza medycyny pracy, lekarzy wykonujących badania USG i USG Dopplera. Kontakt 602 46 37 34.

więcej
17.04.2019
Dla lekarza rodzinnego lub pediatry; Bytom

Zatrudnimy lekarza pediatrę lub rodzinnego w poradni POZ Bytom.

więcej
04.04.2019
Dla lekarza dentysty (stomatologia zachowawcza i endodoncja); Katowice

Zatrudnię Lekarza Stomatologa zajmującego się Stomatologią Zachowawczą i Endodoncją. Praca w zespole interdyscyplinarnym, prywatnie, Katowice, tel. 531 858 556.

więcej
04.04.2019
Dla lekarza POZ, lekarza rodzinnego, kardiologa, okulisty

ZLPiS Medicor zatrudni do realizacji kontraktu NFZ lekarzy: POZ, lekarza rodzinnego, kardiologa, okulistę. Tel. 32 231 66 31; 503 78 10 47.

więcej
04.04.2019
Dla ginekologów położników; Siemianowice Śląskie

Poradnia ginekologiczna w Siemianowicach zatrudni specjalistów NFZ/komercja tel. 507040063.

więcej
04.04.2019
Dla lekarzy dentystów; Gliwice

Poradnia stomatologiczna w Gliwicach zatrudni lekarzy stomatologów. Oferujemy pracę na nowoczesnym sprzęcie, własna pracownia RTG-CBCT, atrakcyjne warunki zatrudnienia. Informacja pod nr Tel. 501-320-255

więcej
15.03.2019
Dla lekarza medycyny pracy; Chorzów

NZOZ św. Pawła 11a w Chorzowie zatrudni lekarza medycyny pracy. Nr kontaktowy - 32 348 15 55.

więcej
15.03.2019
Dla lekarzy: POZ, lekarza rodzinnego, pediatry, alergologa, alergologa dziec., chirurga ogólnego, chirurga chorób naczyń, chirurga dziec., dermatologa, endokrynologa, ginekologa, kardiologa, kardiologa dziec., neurologa, okulisty dz.; Bytom

Centrum Medyczne w Bytomiu zatrudni do realizacji kontraktu NFZ lekarzy: POZ, Lekarza Rodzinnego, Pediatrę, Alergologa, Alergologa dziecięcego, Chirurga ogólnego, Chirurga chorób naczyń, Chirurga Dziecięcego, Dermatologa, Endokrynologa, Ginekologa, Kardiologa, Kardiologa dziecięcego, Neurologa, Okulistę dziecięcego, Laryngologa, Reumatologa, Ortopedę, Ortopedę dziecięcego, Urologa, Proktologa. Tel. 32 389 70 84

więcej
15.03.2019
Dla lekarza rodzinnego; Mikołów

Zatrudnię lekarza rodzinnego do POZ w Mikołowie. Zakres obowiązków: opieka nad zdeklarowanymi pacjentami. Wymiar: 100 godzin. Wynagrodzenie brutto: 120 PLN/h tel. 698 639 048, e-mail: dstefanski@borowa-wies.pl

 

więcej
15.03.2019
Dla alergologa, psychiatry, pulmonologa, neurochirurga, gastroenterologa; Dąbrowa Górnicza

NZOZ QMEDIC Dąbrowa Górnicza podejmie współpracę z lekarzami:

- gastroenterolog (endoskopia)

- neurochirurg

- alergolog

- psychiatra

pulmonolog

Tel/sms 516 135 800

więcej
15.03.2019
Dla specjalistów w dziedzinie: ginekologii, dermatologii, kardiologii, okulistyki, alergologii, endokrynologii, diabetologii, urologii, ortopedii, neurologii, stomatologii; Katowice

Centrum Medyczne POLMED w Katowicach ul. Dąbrówki 10 i w Sosnowcu ul. Modrzejowska 32b udzielające komercyjnych świadczeń medycznych (bez kontraktu w NFZ) podejmie współpracę ze specjalistami (bądź lekarzami w trakcie specjalizacji) w dziedzinie: - ginekologii, dermatologii, kardiologii, okulistyki, alergologii, endokrynologii, diabetologii, urologii, ortopedii, neurologii, stomatologii. Kontakt: e.hes@polmed.pl tel. 797409488

więcej
15.03.2019
Dla kardiologa, okulisty; Sosnowiec

SPZOZ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu ul. Wawel 15 zatrudni:

- specjalistę kardiologa

- okulistę

tel. (32) 368-48-64, 798-996-670

więcej
15.03.2019
Dla Kierownika Izby Przyjęć, Kierownika Oddziału Wewnętrznego, Pediatrów, Neonatologów, Internistów, Anestezjologów, Chirurgów, Pulmonologów; Lubliniec

SPZOZ w Lublińcu PILNIE zatrudni lekarzy: Kierownika Izby Przyjęć, Kierownika Oddziału Wewnętrznego, Pediatrów, Neonatologów, Internistów, Anestezjologów, Chirurgów, Pulmonologów do pracy na oddziałach, Izbie Przyjęć oraz na dyżury. Specjalistę Pulmonologii Dziecięcej do pracy w poradni. Forma zatrudnienia i warunki zatrudnienia i warunki finansowe do uzgodnienia SPZOZ ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, Sekretariat Tel: 34 35 06 380 sekretariat@spzozlubliniec.pl

więcej
25.02.2019
Dla lekarza rodzinnego lub w trakcie specjalizacji; Katowice

Poradnia Pro Familia Katowice Łętowskiego 16a zatrudni do POZ lekarza rodzinnego lub w trakcie specjalizacji - wizyty dzieci i dorosłych. Tel 609 792 296, 605 746 324.

więcej
08.02.2019
Dla internisty; Katowice

Szpital Murcki Sp. z o.o. zatrudni lekarza internistę. Dowolna forma zatrudnienia. Tel: 32 255 61 63, sekretariat@szpitalmurcki.pl

więcej