Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
Aktualności
12.02.2016

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na posiedzeniu w dniu 10.02.2016 zajęła się tematem harmonogramu pracy lekarzy stomatologów-świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego na podstawie umów ze ŚOW NFZ, podejmując stanowisko i apel w tej sprawie. Wystosowano także pismo do dyrektora ŚOW NFZ w sprawie ostatnich działań m.in. umieszczonej ankiety na portalu świadczeniodawcy.

12.02.2016

W dniach 18-20 lutego 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress). W trakcie ponad 50 sesji poświęconych m.in. różnym dziedzinom medycyny oraz aspektom polityki zdrowotnej, udział w dyskusji udział weźmie 250 prelegentów i gości specjalnych, w tym: unijny komisarz ds. zdrowia, minister i wiceminister zdrowia RP, konsultanci krajowi i kierownicy klinik, przedstawiciele WHO, placówek medycznych i firm związanych z branżą medyczną oraz farmaceutyczną.
20 lutego, o godzinie 12, podczas Dani Otwartego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w rozmowie z redaktorem naczelnym Rynku Zdrowia Wojciechem Kutą prezes ORL dr n.med. Jacek Kozakiewicz przedstawi ideę powstania Muzeum Medycyny i Farmacji na terenie Województwa Śląskiego.
Program Kongresu, wykaz prelegentów i rejestracja (bezpłatna m.in. dla lekarzy): www.hccongress.pl

11.02.2016

Odpowiadając na prośbę dziesięciorga Koleżanek i Kolegów specjalistów psychiatrów z Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Prezydium ORL postanowiło zamieścić na stronie internetowej ŚIL podpisany przez Nich List Otwarty .
Liczę , że zawarte w nim zarzuty w stosunku do postępowania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego zostaną wnikliwie zbadane przez jego przełożoną - Panią Minister Krystynę Barbarę Kozłowską, o co zwróciłem się w prowadzonej korespondencji.
Rzetelne zbadanie poruszonych w Liście Otwartym spraw i ich obiektywna ocena winna jak najszybciej doprowadzić do naprawy panującej w Szpitalu sytuacji. Wymaga tego troska o dobro pacjentów tego szpitala do czego nieodzowne jest zapewnienie i utrwalenie zaufania do opiekujących się nimi lekarzy.

11.02.2016

Śląska Izba Lekarska w Katowicach  oferuje do sprzedaży sprzęt komputerowy używany.

08.02.2016

Szanowne Koleżanki, Koledzy Stomatolodzy.
W nawiązaniu do komunikatu z 5 lutego 2016 sugerujemy nieodpowiadanie na komunikat i ankietę przygotowaną przez ŚOW NFZ.
Z treści pisma Prezesa NFZ wynika, że Prezes NFZ  zwrócił się do ŚOW NFZ o pozyskanie opinii świadczeniodawców na temat wykonywania umów na warunkach proponowanych przez Śląska Izbę Lekarską czyli dostosowanie czasu pracy lekarzy proporcjonalnie do obniżonej wartości etatu przeliczeniowego.
Odpowiedź na żadne z pytań ankiety przygotowanej przez ŚOW NFZ nie pozwala uzyskać opinii na ww pytanie.
Ewentualne wysyłanie ankiet ŚOW NFZ z prywatnych skrzynek pocztowych nie zapewnia anonimowości ankiet.
Prosimy zatem o odpowiedź na pytanie ankietowe zamieszczone na naszej stronie internetowej (zakładki po prawej stronie)
Poniżej cała korespondencja w sprawie harmonogramu czasu pracy lekarzy stomatologów:
HARMONOGRAM PRACY LEKARZY STOMATOLOGÓW

05.02.2016

Szanowne Koleżanki, Koledzy Stomatolodzy.
W związku z toczącymi się od wielu miesięcy rozmowami w sprawie proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy lekarzy stomatologów do zmniejszonego wymiaru etatu przeliczeniowego w ramach kontraktów stomatologicznych oraz pismem Prezesa NFZ z dnia 29.01.2016, ŚOW NFZ umieścił na portalu świadczeniodawcy komunikat oraz ankietę.
Konstrukcja ankiety budzi wiele wątpliwości dlatego prosimy o wstrzymanie się z jej wysyłaniem do czasu wydania kolejnego komunikatu, który zostanie opublikowany w poniedziałek 08.02.2016 r.

04.02.2016

Szanowni Państwo,
Jestem lekarką, od 2010 roku związaną z Oddziałem Noworodków blok V Szpitala Specjalistycznego nr2 w Bytomiu, obecnie w trakcie specjalizacji z neonatologii i studium doktoranckiego. Zadecydowałam by w życiu pomagać innym. W kwietniu los zadecydował bym sens pomocy doświadczyła inaczej.

04.02.2016

Śląska Izba Lekarska wraz z Urzędem Miasta Zabrze uroczyście uhonorowała najbardziej zasłużonych lekarzy. Podziękowaliśmy 16 specjalistom, którzy przez kilkadziesiąt lat pracowali w zabrzańskich szpitalach i przychodniach, niosąc nieocenioną pomoc mieszkańcom miasta. W szacowny gronie wyróżnionych znaleźli się:

04.02.2016

„Trzeba założyć narty, w miejscu gdzie trasa narciarska jest pięknie przygotowana i po prostu zjechać. Nie ma niczego fajniejszego. Potem jest zmęczenie, ale to zmęczenie, które paradoksalnie napełnia człowieka energią i radością z obcowania z naturą. Nauczyć można się szybko, wystarczy zacięcie i kilka dni”- tak rekomenduje narciarstwo Mariusz Smolik, współtwórca SKIM&L CUP – III Narciarskiego Pucharu Lekarzy, Farmaceutów i Radców Prawnych.

04.02.2016

Minister zdrowia RP, przedstawiciele rządu, Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych z kraju i zagranicy, przedstawiciele środowisk związanych z sektorem ochrony zdrowia, nauką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami pozarządowymi, polityką, administracją publiczną i samorządową oraz mediami wezmą udział w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. Wydarzenie potrwa trzy dni, z czego ostatni dzień będzie otwarty dla mieszkańców regionu. Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w dniach 18-20 lutego 2016 r.

02.02.2016

W związku z nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotyczącą sposobu potwierdzania, w postaci egzaminu, znajomości języka polskiego niezbędnego do wykonywania w Polsce zawodu lekarza oraz lekarza dentysty, uwzględniając pytania i wątpliwości, jakie się w związku z tym pojawiły, Śląska Izba Lekarska wystosowała specjalny komunikat. Egzamin dotyczy osób, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski.

Poprzednia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Następna Koniec >>
4youcard
Newsletter
Ankiety
Czy jesteś za proporcjonalnym zmniejszeniem czasu pracy w stosunku do zmniejszonego wymiaru etatu przeliczeniowego w kontraktach stomatologicznych z ŚOW NFZ?
NAPISZ DO NAS
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości
elektronik sigara ukash - elektrikli sigara