Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LEKARZY W SQUASHA
Aktualności
31.07.2015

 

Komisja ds. Młodych Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej zaprasza młodych i czujących się młodo lekarzy na dziewiąte już spotkanie szkoleniowo-integracyjne "Powitanie Jesieni 2015".

28.07.2015

Zapraszamy do naszego SERWISU PRASOWEGO, w którym m. in.
„Rzeczpospolita” w wywiadzie Agnieszki Kalinowskiej pt. „Najbezpieczniejsze są telefony stacjonarne” przedstawia rozmowę z prof. Alicją Bortkiewicz, kierownikiem Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Pani Profesor apeluje i podkreśla, iż „nie możemy wykluczyć, że używanie telefonu komórkowego wpływa na prawdopodobieństwo zachorowania na raka mózgu. Im więcej danych i badań, tym bardziej jest to prawdopodobne (…)

27.07.2015

Kurs doskonalący w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ
W związku z planowanym uruchomieniem, od października 2015 roku, przez CMKP cyklu kursów doskonalących w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej zapraszamy do wstępnych zapisów na kurs.
SZCZEGÓŁY

27.07.2015

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.
Wytyczne zostały opracowane w celu wskazania zasad realizacji przedsięwzięć (programów zdrowotnych oraz programów polityki zdrowotnej, a także działań w zakresie deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi) z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.
Zapraszam do zgłaszania swoich uwag.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Portalu Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-zdrowia-na-lata-2014-2020/
Uwagi do projektu wytycznych wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać do 3 sierpnia 2015 r. wyłącznie na formularzu zgłaszania uwag.
Bieżące informacje dotyczące pozyskania środków unijnych można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach (tel. 32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194, 32 77 40 418 lub punktinformacyjny@slaskie.pl)
W najbliższym czasie planowane jest w Śląskiej Izbie Lekarskiej spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych. O szczegółach  spotkania  , jak i innych istotnych zagadnień  dot. możliwości pozyskania środków , będziemy na bieżąco informować , zarówno na  stronie internetowej , w Pro-Medico  jak i   za  pośrednictwem Newslettera.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Jacek Kozakiewicz

23.07.2015

IV Otwarte Mistrzostwa Śląska Lekarzy w Tenisie Ziemnym 21-23 sierpnia 2015r.

22.07.2015

Śląska Izba Lekarska z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a zleci wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy pracach remontowych ogólnobudowlanych i pokrewnych w budynku Domu Lekarza w Katowicach, przy ulicy Grażyńskiego 49a.

Termin składania ofert – do 15 sierpnia 2015 roku

20.07.2015

Szanowni Państwo.

W okresie 27-31 lipca br. ze względów organizacyjnych prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego poprzez pocztę e-mail (kursy@izba-lekarska.org.pl), a w sprawach bardzo pilnych o kontakt telefoniczny z Panią Justyną Cichoń tel. 694 659 061

17.07.2015

Informacja na temat wczasów dla Lekarzy Seniorów organizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską

17.07.2015

Szkolenie dla ochotników w korpusie osobowym medycznym w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu.

16.07.2015

Zapraszamy do naszego SERWISU PRASOWEGO, w którym m. in.
„Służba Zdrowia” w tekście Oliwii Tarasewicz- Gryt „Izby lekarskie. Przyjaciel czy wróg?”
informuje o możliwościach i wsparciu jakie oferują lekarzom Okręgowe Izby Lekarskie, w tym Śląska Izba Lekarska. W artykule mowa m. in. o kursach i szkoleniach specjalistycznych, dotyczących zagadnień prawnych, komunikacyjnych, etycznych czy orzecznictwa. „Analizując komunikację na stronach internetowych oraz w branżowej prasie, nie można oprzeć się wrażeniu, że NIL i OIL działają prężnie. Sporo jest inicjatyw dla młodych lekarzy, łatwo dotrzeć do informacji o kursach, tak ważnych w zawodach wymagających ustawicznego kształcenia (…) Śląska Izba oferuje też pomoc socjalną. To „becikowe”, nagrody pieniężne dla emerytowanych lekarzy, w planach jest Karta Dużej Rodziny Lekarskiej. Dwa razy w roku nagradza się też finansowo lekarzy, którzy zdali egzamin specjalizacyjny, przy okazji uroczystego wręczenia dyplomów”.

13.07.2015

STOP AGRESJI wobec lekarzy!
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Jeżeli coraz częściej spotykacie się z niestosownym zachowaniem ze strony pacjentów lub ich bliskich, w tym stosowaniem przemocy, wypowiedziami znieważającymi i poniżającymi Was i Waszą pracę - przeczytajcie!
Śląska Izba Lekarska poniżej wskazuje kilka rozwiązań, które mogą być pomocne:

Poprzednia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Następna Koniec >>
elektronik sigara ukash - elektrikli sigara